Anh mua trả góp j7 được 1 tháng anh muốn đổi sang dòng máy

Trần Quốc Thái
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 124 lượt xem

Anh mua trả góp j7 được 1 tháng anh muốn đổi sang dòng máy cao hơn được không?