Mua trước trả sau

       Anh mua trả góp j7 được 1 tháng anh muốn đổi sang dòng máy

       Trần Quốc Thái
       vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 110 lượt xem

       Anh mua trả góp j7 được 1 tháng anh muốn đổi sang dòng máy cao hơn được không?