Alo admin ơi , Bữa có mua cái laptop ở fpt shop , mình mua lun cái bộ combo lap

Nguyễn Ngọc Trang
vào ngày 27/11/2016 câu trả lời• 88 lượt xem

Alo admin ơi , Bữa có mua cái laptop ở fpt shop , mình mua lun cái bộ combo lap, mà bữa cái máy mình là 15 in , mà cái túi chống sốc trong này n1o nhỏ quá mang ko vừa, mình đổi lên cái 15 in dc ko ạ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU