Admin sao thời gian pin của samsung j3 lại lâu hơn samsung j5?

Bùi Như Cương
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 118 lượt xem

Admin sao thời gian pin của samsung j3 lại lâu hơn samsung j5?