Admin ơi ơi , mình mua thẻ nhớ 64 gb sao bỏ vào máy nó chỉ còn hơn 56 gb là sao ạ

Lê Thị Nga
vào ngày 31/12/2016 câu trả lời• 21 lượt xem

Admin ơi ơi , mình mua thẻ nhớ 64 gb sao bỏ vào máy nó chỉ còn hơn 56 gb là sao ạ. ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU