Admin ơi , mình muốn tham khảo dòng note 3 nhưng sao tren website đặt hàng thì mình không thấy ạ.

Sư thế công
vào ngày 16/11/2016 câu trả lời• 137 lượt xem

Admin ơi , mình muốn tham khảo dòng note 3 nhưng sao tren website đặt hàng thì mình không thấy ạ.

Có thể bạn quan tâm: