Admin ơi , Iphone 6 gắn sim hiện đang tìm kiếm,ko có sóng , vậy là sao ạ.

Đỗ Trọng hải
vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 98 lượt xem

Admin ơi , Iphone 6 gắn sim hiện đang tìm kiếm,ko có sóng , vậy là sao ạ.