Admin ơi , E có máy note 5 mua được 3 tháng bị bể màn hình

Trịnh Minh Vương
vào ngày 05/12/2016 câu trả lời• 106 lượt xem

Admin ơi , E có máy note 5 mua được 3 tháng bị bể màn hình,e muốn thay bên mình có hỗ trợ thay liền không?