admin ơi, cái CT karaoke của fpt đang phát là sao vậy ạ.

Nguyễn Thị Thúy
vào ngày 27/12/2016 câu trả lời• 76 lượt xem

admin ơi, cái CT karaoke của fpt đang phát là sao vậy ạ.