Admin cho tôi hỏi Note 5 hiện tại có tặng bảo hành vàng kh&

Vũ Trọng Hưng
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 103 lượt xem

Admin cho tôi hỏi Note 5 hiện tại có tặng bảo hành vàng không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU