Mua trước trả sau

       Add ơi, máy laptop HP 14 am065TU N3060 này sản xuất của nước nào vậy ak

       bảo
       vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 540 lượt xem

       Add ơi, máy laptop HP 14 am065TU N3060 này sản xuất của nước nào vậy ak, nếu máy nóng thì làm sao để giảm bớt độ nóng ak