Add ơi, máy laptop HP 14 am065TU N3060 này sản xuất của nước nào vậy ak

bảo
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 444 lượt xem

Add ơi, máy laptop HP 14 am065TU N3060 này sản xuất của nước nào vậy ak, nếu máy nóng thì làm sao để giảm bớt độ nóng ak

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU