ad ơi ip7 Rom 256GB mà RAM có 2GB ..làm sao mà sử dụng ứng dụng nặng

bùi
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 120 lượt xem

ad ơi ip7 Rom 256GB mà RAM có 2GB ..làm sao mà sử dụng ứng dụng nặng

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU