ad ơi, giờ muốn chuyển ứng dụng từ máy sang thẻ nhớ thì phải làm sao ạ? Mình đang dung FPT VI ạ

an nhiên
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 116 lượt xem

ad ơi, giờ muốn chuyển ứng dụng từ máy sang thẻ nhớ thì phải làm sao ạ? Mình đang dung FPT VI ạ