Ad ơi, cho mình hỏi mobistar prime x 2017 chừng nào có hàn

Trần Thị Nhung
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 138 lượt xem

Ad ơi, cho mình hỏi mobistar prime x 2017 chừng nào có hàng?