ad ơi cho mình hỏi máy oppo neo 9 xao ko hien thj phan tram pin hả bạn

mi
vào ngày 09/12/2016 câu trả lời• 190 lượt xem

ad ơi cho mình hỏi máy oppo neo 9 xao ko hien thj phan tram pin hả bạn