Ad ơi cho em hỏi máy e iphone 5s sao mới nạp tiền vào tài khoản l

Bùi Thị Hoàng Diễm
vào ngày 30/11/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Ad ơi cho em hỏi máy e iphone 5s sao mới nạp tiền vào tài khoản lại bị trừ hết vậy?