Ad ơi cảm biến hồng ngoại trên coolpad fancy điều khiển được TV loại nào

Trần Văn Lại
vào ngày 01/12/2016 câu trả lời• 138 lượt xem

Ad ơi cảm biến hồng ngoại trên coolpad fancy điều khiển được TV loại nào vậy?