Ad hướng dẫn giúp e trên sony XZ chạm 2 lần vào màn hình để tắt màn hình ạ?

Đoàn Đình Dũng
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 110 lượt xem

Ad hướng dẫn giúp e trên sony XZ chạm 2 lần vào màn hình để tắt màn hình ạ?

Có thể bạn quan tâm: