Ad cho mình hỏi trên máy laptop Dell của mình có số

Lê Trung Tiến
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

Ad cho mình hỏi trên máy laptop Dell của mình có số tổng đài bảo hành tận nhà.
Máy mình giờ không lên nguồn gọi theo số đó được không?