ad cho hỏi máy C4 của e giờ nó hay bị đơ máy với loạn cảm ứng (bấm vào chỗ này thì ăn chỗ khác)

vào ngày 11/11/2016 câu trả lời• 66 lượt xem

ad cho hỏi máy C4 của e giờ nó hay bị đơ máy với loạn cảm ứng (bấm vào chỗ này thì ăn chỗ khác), k biết ở fpt shop có thể khắc phục lỗi này được k ak

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU