Ad cho hỏi e mới mua s7 về nhắn tin tổng đài 6060 sao tổng đài báo máy

Nguyễn Thị Ninh
vào ngày 07/12/2016 câu trả lời• 104 lượt xem

Ad cho hỏi e mới mua s7 về nhắn tin tổng đài 6060 sao tổng đài báo máy còn bảo hành 6 tháng trongkhi máy e mới mua?