Ad cho em hỏi cụ thể gói bảo hành vàng là thế nào ạ?

bảo bảo
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 112 lượt xem

Ad cho em hỏi cụ thể gói bảo hành vàng là thế nào ạ?