ad cho e hỏi Sony M5 với HTC10 pro xét về chụp hình thì dòng nào tốt hơn vậy?

bình an
vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 124 lượt xem

ad cho e hỏi Sony M5 với HTC10 pro xét về chụp hình thì dòng nào tốt hơn vậy?