Mua trước trả sau

       80% máy lenovo bị lỗi són

       minh anh
       vào ngày 28/12/2016 câu trả lời• 100 lượt xem
       80% máy lenovo bị lỗi sóng yếu mình chỉ góp ý ai tin hay không tin tùy