Mua trước trả sau

       7plus cua mih cứ xun đên khoảng 25%pin là xun rât nhanh

       tiên
       vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 39 lượt xem
       qtv giup minh với..7plus cua mih cứ xun đên khoảng 25%pin là xun rât nhanh tắt hêt 3g wifi ứng dung ngầm để đó k xai gi hêt để chế độ chờ khoảng 30p mih bât xem lai mât 2-3% pin 2 ngay nay vân v..minh đa khởi đông lai máy vân k hêt..