7plus cua mih cứ xun đên khoảng 25%pin là xun rât nhanh

tiên
vào ngày 03/01/2017 câu trả lời• 28 lượt xem
qtv giup minh với..7plus cua mih cứ xun đên khoảng 25%pin là xun rât nhanh tắt hêt 3g wifi ứng dung ngầm để đó k xai gi hêt để chế độ chờ khoảng 30p mih bât xem lai mât 2-3% pin 2 ngay nay vân v..minh đa khởi đông lai máy vân k hêt.. 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU