2 anh em , mình mua sim mobi ở fpt , ko biết cầm ra nc ngoài sài

Nguyễn Thị Phúc
vào ngày 08/12/2016 câu trả lời• 111 lượt xem

2 anh em , mình mua sim mobi ở fpt , ko biết cầm ra nc ngoài sài dc ko ?