2 all, mình muốn biết đầy đủ chức năng chụp hình của camera trước và sau của oppo f1?...

thảo như
vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 119 lượt xem

2 all, mình muốn biết đầy đủ chức năng chụp hình của camera trước và sau của oppo f1?...