2 Admin , Mình thấy một số sản phẩm fpt rẻ hơn rất nhiều bên ngoài

Nguyễn Thị Thùy Linh
vào ngày 27/12/2016 câu trả lời• 23 lượt xem

2 Admin , Mình thấy một số sản phẩm fpt rẻ hơn rất nhiều bên ngoài , hàng là hàng xã hay hàng ntn ạ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU