Mua trước trả sau

       2 admin Miếng dán màn hình sao bảo hành có 3t

       Hạp Thị Thu Ngân
       vào ngày 03/12/2016 câu trả lời• 154 lượt xem

       2 admin Miếng dán màn hình sao bảo hành có 3th vậy? Xưa mình mua tới 1 năm lận ?