2 Admin , Điện thoại của mình loa bị rè , bảo hành rồi mà

Trần Nhật Long
vào ngày 28/12/2016 câu trả lời• 72 lượt xem

2 Admin , Điện thoại của mình loa bị rè , bảo hành rồi mà vẫn bị có cách nào khắc phục triệt để ko ạ.