Mua trước trả sau

       2 Admin , Admin giúp mình về vấn đề laptop mới mua dc 2 ngà

       La Thị Kim Anh
       vào ngày 28/12/2016 câu trả lời• 122 lượt xem

       2 Admin  , Admin giúp mình về vấn đề laptop mới mua dc 2 ngày nhưng pin chỉ sử dụng dc có 2 tiếng à .