Muốn cá nhân hóa iPhone 4 thì làm thế nào?

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 29/10/2014 câu trả lời• 1.403 lượt xem

Muốn cá nhân hóa iPhone 4 thì làm thế nào?

iPhone 4 của mình đã dùng khá lâu rồi, trước đây mình vẫn vất cho mấy thằng em nhỏ dùng Free. Vì nó còn nhỏ nên cứ vào game loạn hết cả lên, vào ảnh ọt, vào cả Clip trên điện thoại iPhone của em nữa, gần đây đã nhớn xắp đi làm và đã tậu được người yêu. Nhiều khi đi chơi chụp cái ảnh tình tứ để thỉnh thoảng ngắm lại, bây giờ thì không thể cho mấy thằng em dùng Free nữa. Mà lúc dùng nó cũng cứ ấn vào Safari nên rất tốn 3G nữa.

Bây giờ em muốn tạo ra một tài khoản, ý em là muốn chia điện thoại iPhone 4 của em có cả chế độ của trẻ em giống như trên Windows Phone ấy ạ. Mình muốn cho chúng nó nhìn thấy cái gì thì được nhìn cái đó, thì làm việc xấu mà nên muốn giấu. 

Hỡi các anh em đã từng làm việc xấu, vào giúp em cách cá nhân hóa điện thoại iPhone 4.

Sản phẩm liên quan: