Màn hình máy tính bị rung

pham van cat
vào ngày 05/09/2016 câu trả lời• 181 lượt xem

Anh/chị cho e hỏi vì sao màn hình bị rung giật và cách khắc phục lỗi?