Không Sync nhạc qua iPhone bằng iTunes được

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 30/10/2014 câu trả lời• 1.382 lượt xem

Không Sync nhạc qua iPhone bằng iTunes được

Mình đang dùng iPhone 4 được khoảng hơn một năm mới gần đây có thay đổi máy tính nên những phần mềm t rước  đây phải tải lại hết. Nhưng rất buồn là sau kho tải về  nó không được như mong muốn, máy tính của em nó không chịu sync nhạc qua điện thoại của em.

Khi mà em cắm vào thì iTunes vẫn nhận máy của em bình thường, nhưng chi chon một bài hát hay đoạn nhạc để import thì không có được nên lên đây tìm cao nhân lấy cao kiến. Nó có báo một bảng lôi nhưng mà em khôn g nhỡ chính xác là gì. Có bác nào pro giair quyết giúp em vụ này không: không chia sẻ nhạc qua iTunes được

Sản phẩm liên quan: