Điện thoại Oppo Joy R1001 không hiện lên bàn phím nhắn tin

Hằng Lê
vào ngày 31/01/2015 câu trả lời• 5.124 lượt xem

máy e tự nhiên không hiện lên bàn phím nhắn tin nữa không biết bị thế nào mọi người biết chỉ e với ak.

Sản phẩm liên quan: