Hỏi về iphone 7

Tennis Gà Con
vào ngày 14/09/2016 câu trả lời• 422 lượt xem

Shop mình là khi nào có iphone 7 vậy và giá nó như thế nào vậy ad ơi....để biết dồn tiền mua ^^