Đổi máy

Qind The
vào ngày 16/09/2016 câu trả lời• 218 lượt xem

Mình có chương trình đổi Iphone 6s lấy Iphone 7 bù tiền không ạ?