cho hỏi khuyến mại

Trần Đức Thịnh
vào ngày 30/04/2015 câu trả lời• 379 lượt xem

Cho tôi hỏi ngày 30/4 và 1/5 có tại FPT Shop có khuyến mại gì không? Tại trang chủ tôi không thấy đăng chương trình nào?