Minh mua laptop tại FPT muốn bảo hành thì cần mang theo giấy tờ gì ?

Dang Hieu
vào ngày 07/04/2015 câu trả lời• 147 lượt xem

Máy mình bị lỗi plugged in, not charging. Mình muốn mang đến FPT khắc phục cho mình thì mình cần mang theo những giấy tờ gì ?