Mua trước trả sau

       không vào được your email and accounts

       Guest
       vào ngày 23/08/2016 câu trả lời• 615 lượt xem

       Máy em luôn được nhận thông báo là microsoft need your account. mà khi e bấm vào thì nó chạy liên tục mà không thấy hiện ra gì hết. (Nhu file gửi)./Uploads/files/Untitled(4).png