Kết nối Samsung Gear 2 với Samsung Galaxy A3

Guest
vào ngày 07/08/2015 câu trả lời• 1.460 lượt xem

Mình đã kết nối Samsung Gear 2 và Samsung Galaxy A3 bằng bluethooth nhưng trong giao diện Gear manager của Samsung Galaxy A3 thì điện thoại không thể tìm thấy Samsung Gear 2. Tôi phải làm thế nào để kết nối 2 thiết bị với nhau? Cảm ơn!

Sản phẩm liên quan: