Định lý Vi ét (Viete)

Okemen
vào ngày 11/09/2014 câu trả lời• 589 lượt xem

Trên mạng đăng tải người chơi Ai là Triệu Phú nhờ tổ tư vấn trợ giúp về câu hỏi :Định lý vi ét áp dụng cho môn học nào ?

dinh ly vi et

Cả 3 đáp án đều là Vật lý, và rõ ràng Định lý vi ét là thuộc Toán Học. :D

Định lý vi ét là gì ?

Trích khái niệm định lý Vi ét từ wikipedia : 

Trong toán học, định lý Viète hay công thức Viète (có khi viết theo phiên âm tiếng Việt là Vi-ét), do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của một phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.

Trong trường hợp phương trình bậc hai, công thức Viète được ghi như sau:

Nếu x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình
ax^2+bx+c=0, \, a \neq 0
thì
 \begin{cases} {x_1 x_2 = P = c/a}\\ {x_1 + x_2 = S = -b/a}\\ \end{cases}

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU