Câu hỏi về nhiệt độ, trả lời sao đây

Xin lỗi anh chỉ là thằng bán điều hòa
vào ngày 01/09/2014 câu trả lời• 236 lượt xem

Nếu một ngày có một người bạn hỏi bạn rằng.

Hôm nay lạnh không độ đấy, đài dự báo rằng ngày mai nhiệt độ sẽ lạnh hơn gấp 2 lần. Bạn sẽ trả lời người bạn của mình là mai sẽ lạnh như thế nào bằng cách gì.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU