Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe Bus

Linh Còi
vào ngày 03/09/2014 câu trả lời• 197 lượt xem

Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe Bus

Cần bao nhiêu quả bóng bàn để nhét vừa một chiếc xe buyt

Ai có kết quả của câu trả lời này không ạ?  Xin chỉ giáo!

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU