5S Online - Tập 240: Kỹ nghệ đong đưa

hoàng khánh ly
vào ngày 10/09/2014 câu trả lời• 509 lượt xem

5S Online - Tập 240 là khóa học nâng cao trình độ "tán gái", kỹ nghệ đong đưa cho Trung dũng sĩ của các đồng nghiệp thân thiết.

 

Full Video 5S Online - Tập 240: Kỹ nghệ đong đưa

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU