Sam Sung A 8

tuyen
vào ngày 29/10/2016 câu trả lời• 451 lượt xem

Máy Sam Sung Ă Cùa Mình Liet 2 Phím . Phím Home vẫn Xài Bình Thường . Sac Pin Thì Báo Nhiệt Độ Pin Thấp , 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU