Từ iPhone mấy có thể nâng cấp iOS 8?

Quan323
vào ngày 26/09/2014 câu trả lời• 456 lượt xem

Mình đang dùng chiếc iPhone 4, liệu máy của mình có thể nâng cấp lên iOS 8 không?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU