Samsung Galaxy V có tính năng gì đặc biệt?

Songbenhai12
vào ngày 09/09/2014 câu trả lời• 817 lượt xem

T rất kết em này, tuy nhiên thì đang phân vân về tính năng của em nó. Ai đã sử dụng đánh giá giúp mình được ko? Cám ơn ạ

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU