Nhập sai mật khẩu nhiều lần, bây giờ phải làm sao?

Anhbahung2
vào ngày 27/08/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Do không nhớ mật khẩu điện thoại, mình có ấn quá số lần quy định, giờ phải làm sao?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU