làm thế nào để xem mật khẩu đã lưu trong safari trên iphone 5s ?

Thủy saukiu 1708 CTV
vào ngày 15/06/2015 câu trả lời• 567 lượt xem

Chào mọi người, mình đang dùng điện thoại iphone 5s. Mình thường hay dùng điện thoại để đăng nhập vào các website để tìm kiếm thông tin, nhưng do tính năng của AutoFill của safari đã tự động lưu tên tài khoản, mật khẩu của mình khi đăng nhập vào các website, và các lần sau đăng nhập là nó đã tự động điền rồi, mình không phải điền nữa, việc này cũng rất tiện, mình không phải  tốn thời gian để đăng nhập nữa nhưng do cứ ăn sẵn như vậy nên mình đã quên mật khẩu mất rồi, tuy điện thoại của mình vẫn đăng nhập được bình thường do đã lưu mật khẩu rồi nhưng mình muốn xem lại tài khoản của mình thì phải làm thế nào đây mọi người ?

Sản phẩm liên quan:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU