làm thế để có thể cài đặt thời gian tự động khóa máy trên điện thoại iphone 5s ?

ThuySon
vào ngày 28/06/2015 câu trả lời• 682 lượt xem

Hề lố, mình đang dùng điện thoại iphone 5s  hi. Không biết có phải khi mua điện thoại người bán hàng đã cài đặt thời gian tự động khóa máy cho điện thoại iphone của mình hay không mà điện thoại của mình nhanh khóa máy thế. Khi mình dùng điện thoại xong, thoát ra màn hình chính để yên một lúc không chạm vào màn hình là điện thoại đã tự động khóa máy luôn, mình không kịp chuyển sang mục khác. Điện thoại nhanh tắt máy như vậy nhiều lúc cũng hay nhưng nhiều khi lại bất tiện, mình đang muốn kéo dài thời gian tự động  khóa máy của điện thoại iphone của mình nhưng không biết làm cách nào cả. Có bạn biết cách cài đặt thời gian tự động hóa máy iphone 5s không ? chỉ cho mình với.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU